Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO − informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Michał Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą iSell Michał Krawczyk, os. Hutnicze 6/9, 31-918 Kraków, NIP 945 205 4401 REGON 121341730
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, proszę o kontakt na adres mailowy:michal@naukawanglii.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania pomocy w procesie aplikowania na studia w Wielkiej Brytanii, w celach marketingowych dot. studiów w Wielkiej Brytanii orazw celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych związanych z procesem aplikacyjnym na studia w Anglii oraz w celu odpowiedzi na zadane pytanie na wskazany adres e-mail.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  5. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 3, po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie zostaną usunięte/zanonimizowane, chyba że rodzaj odpowiedzi spowoduje, iż administrator bedzie miał uzasadniony prawnie interes w dalszym przetwarzaniu danych przez okres niezbędny do zabezpieczenia się przed roszczeniami lub do ich ochrony.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są usługodawcy IT współpracujący z Administratorem w zakresie funkcjonowania i utrzymywania stronywww.naukawanglii.pl
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Pana/Panią wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania pomocy w procesie aplikowania na studia w Wielkiej Brytanii